solarisy
PRZETARGI

Police, dnia 17.07.2012 r.


TREŚĆ OGŁOSZENIA
do pobrania

Zamawiający:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
w Policach
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu sektorowym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

"Dostawy paliw płynnych - oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-
Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o."

DOKUMENTY DO POBRANIA:


17.07.2012
ogłoszenie
o zamówieniu

     

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:


29.09.2012
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570