solarisy
PRZETARGI

Police, dnia 26.04.2012 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72 -010 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU SEKTOROWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

"REMONT DACHU OBIEKTU WARSZTATOWEGO CZĘŚCI A
przy ul. Fabrycznej 21, 72-010 Police"

NUMER OGŁOSZENIA 134502-2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570