solarisy
PRZETARGI - archiwum

Police, dnia 27.03.2012 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJˇCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72 -010 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU SEKTOROWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTO¦CI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKRE¦LONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

"Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o."


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570