solarisy
PRZETARG - ARCHIWUM

Police, dnia 09.05.2014 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW

ZAMAWIAJĄCY:

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU SEKTOROWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostawę trzech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”


OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU

DOKUMENTY DO POBRANIA:


SIWZ


zał. 1
OFERTA CENOWA

zał. 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

zał. 3
GRUPA KAPITAŁOWA

zał. 4
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zał. 5
WYKAZ PRAC

zał. 6
PREFERENCJE
UNIJNE

zał. 7
OPIS
TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

zał. 8
WZÓR UMOWY
     

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW (do pobrania):


29.05.2014
WYJAŚNIENA DO
SIWZ

03.06.2014
ZMIANY W
TREŚCI SIWZ

10.06.2014
ZMIANY W
TREŚCI SIWZ
 

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570