solarisy
PRZETARG REMONT PRZYŁˇCZA

Police, dnia 10.04.2014 r.

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Malowania elewacji oraz naprawę obróbek blacharskich budynku administracyjno-warsztatowego w SPPK Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


ZAPROSZENIE DO PRZETARGU


zał. 1
KOLORYSTYKA ELEWACJI


rysunek nr 1


rysunek nr 2


rysunek nr 3


rysunek nr 4


rysunek nr 5


rysunek nr 6

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach informuje, że w dniu 28.04.2014 r. po rozpatrzeniu złożonych ofert, została wybrana oferta cenowa firmy:

"Prace Na Wysoko¶ciach LIN-ALP Krystian Jasiejko"
Mielno Pyrzyckie 40,
74-204 Kozielice,
cena oferty 50 783,10 zł (brutto)


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570