solarisy
PRZETARG - ARCHIWUM

Police, dnia 09.07.2014 r.

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

„Remont pomieszczenia natrysków przy szatni męskiej
w budynku warsztatowym SPPK w Policach przy ul. Fabrycznej 21”


ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

DOKUMENTY DO POBRANIA:


STWOiR


RYSUNKI DO STWOiR

Kosztorys nakładów rzeczowych + przedmiar
 

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570