solarisy
PRZETARG REMONT NAWIERZCHNI BETONOWEJ

Police, dnia 08.05.2014 r.

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Remont nawierzchni betonowej z wymian± krawężników na czę¶ci placu
SPPK w Policach przy ul. Fabrycznej 21

DOKUMENTY DO POBRANIA:


ZAPROSZENIE DO PRZETARGU


zał. 1
SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT


zał 2
MAPKA
SYTUACYJNA

 


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570