solarisy
ARCHIWUM - dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów

Police, dnia 06.08.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu


ZAMAWIAJˇCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

Zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę, o warto¶ci zamówienia poniżej kwot okre¶lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu


załacznik 1
wykaz materiałów

załacznik 2
oferta

załacznik 3
Istotne postanowienia umowy

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW (do pobrania):


12.08.2014
ZMIANA TRE¦CI SWIP
     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570