solarisy
PRZETARG REMONT PRZYŁˇCZA

Police, dnia 03.04.2014 r.

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Remont przył±cza sieci cieplnej wysokoparametrowej o długo¶ci 2x82m na przył±cze z rur preizolowanych bez szwu ze stali ST 37.0 2Dn32 ZPU Międzyrzecz od budynku lakierni do wł±czenia się w now± sieć przy parkingu wew. samochodów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


ZAPROSZENIE DO PRZETARGU


zał. 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


zał. 2
PLAN SYTUACYJNY

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach informuje, że w dniu 28.04.2014 r. po rozpatrzeniu złożonych ofert, została wybrana oferta cenowa firmy:

"CONSTRUCTION & PROJECT Dominik Durman"
ul. Usługowa 17,
72-010 Police,
cena oferty 56 492,76 zł (brutto)POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570