solarisy
PRZETARGI - archiwum

Police, 14.07.2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

"Dostawę 13 sztuk fabrycznie nowych
autobusów niskopodłogowych"

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 6.4 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


Powiadomienie o wyborze oferty


Ponowne powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570