solarisy
PRZETARG

Police, dnia 28.09.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO
SPÓŁKA Z O.O.


Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:


załącznik 1
Oferta cenowa


załącznik 2
Opis techniczno-eksploatacyjny


załącznik 2
Wzór umowy dostawy


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570