solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 12.09.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW


Zaproszenie


Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

ZAŁĄCZNIKI:


załącznik 1
Wykaz materiałów eksploatacyjnych


załącznik 2
Oferta


załącznik 2
Umowa


15.09.2017
Zmiana treści SIWP


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570