solarisy
PRZETARG

Police, dnia 11.05.2017 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OPON NOWYCH I ICH REGENRACJI


Zaproszenie


Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

ZAŁĄCZNIKI:


załącznik 1
Formularz ofertowy


załącznik 2
Istotne postanowienia umowy


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570