solarisy
PRZETARG

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Police, dnia 13.01.2017 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO NISKOEMISYJNEGO W ILOŚCI 5 SZTUK NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO
SPÓŁKA Z O.O.


Ogłoszenie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:


załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:


pytania i odpowiedzi
cz. 1

pytania i odpowiedzi
cz. 2

pytania i odpowiedzi
cz. 3
 

ROZSTRZYGNIĘCIE:


24.02.2017
otwarcie ofert

15.03.2017
powiadomineie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570