solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 09.09.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza zainteresowanych przedsiebiorców do udziału w postępowaniu prowadzonycm w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW


Zaproszenie


Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

ZAŁĄCZNIKI:


Załącznik nr 1
do SIWP


Załącznik nr 2
do SIWP


Załącznik nr 3
do SIWP

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU:


26.09.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570