solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 10.06.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Wykonanie w ramach remontu nawierzchni betonowej, dodatkowej nitki ścieżki komunikacyjnej dla autobusów, nad parkingiem autobusów solowych i wyjazdu z myjni z połączeniem z istniejącą ścieżką komunikacyjną  w Policach przy ul. Fabrycznej 21


Zaproszenie

ZAŁĄCZNIKI:


Strona tytułowa


Opis techniczny


Orientacja


Plan sytuacyjny


Przedmiar

     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570