solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Police, dnia 25.04.2016 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MYJNI Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ, LAKIERNIĄ I POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI
ORAZ ROZBIÓRKĘ KONDYGNACJI W CZĘŚCI SOCJALNEJ (BEZ PRZYŁĄCZA CO i WYPOSAŻENIA WARSZTATU).

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MYJNI Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ, LAKIERNIĄ I POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI ORAZ ROZBIÓRKA KONDYGNACJI W CZĘŚCI SOCJALNEJ (BEZ PRZYŁĄCZA CO i WYPOSAŻENIA WARSZTATU).


Ogłoszenie nr
45783-2016


Wszystkie pliki przetargowe do pobrania
(skompresowany plik .zip - 60MB)

SEKCJA 2 - SIWZ:

SEKCJA 3 - PROJEKT BUDOWALNY-CZĘŚC ARCHITEKTONICZNA:

SEKCJA 4 - RZUTY I PRZEKROJE:

SEKCJA 5 - EKSPERTYZY:

SEKCJA 6 - PROJEKT BUDOWLANY-CZĘŚĆ SANITARNA:

SEKCJA 7 - PROJEKT BUDOWLANY-INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

SEKCJA 8 - PROJEKT BUDOWLANY-CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA:

SEKCJA 9 - STWiORB:

SEKCJA 10 - PRZEDMIARY:

ZMIANY W DOKUMENTACH:

PYTANIA I ODPOWIEDZI :


13.05.2016
FAQ
     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570