solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 14.09.2015 r.

SPPK Sp. z o.o. z Policach zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na zadanie:

REMONT BUDYNKU STACJI PALIW
SPPK W POLICACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 21


Zaproszenie do przetargu

ZAŁˇCZNIKI:


zał±cznik 1
Opis przedmiotu zamówienia


zał±cznik 2
Przedmiar


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570