solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 18.08.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

Zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

na

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW


Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

ZAŁĄCZNIKI:


załącznik 1
Wykaz materiałów eksploatacyjnych


załącznik 2
Oferta


załącznik 3
Istotne postanowienia umowy


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570