solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 27.02.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotycz±cym:

SUKCESYWNEJ DOSTAWY OPON NOWYCH I ICH REGENERACJI


Zaproszenie do udziału w przetargu


Specyfikacja istotnych warunków przetargu

ZAŁˇCZNIKI:


załacznik 1
Oferta


załacznik 2
Umowa

   

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570