solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 24.11.2014 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

"Zapewnienie obsady do wykonywania zadań przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin, zapewnienie obsługi przewozów, zadań konduktorskich oraz przewozu osób na liniach regularnych i regularnych specjalnych obsługiwanych przez SPPK."


Zaproszenie do udziału w przetargu

ZAŁˇCZNIKI:


załacznik 1
Istotne postanowienia umowy

     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570