solarisy
PRZETARG - archiwum

Police, dnia 19.11.2014 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

Wykonania węzła cieplnego w części warsztatowej „A”
zajezdni SPPK w Policach przy ul. Fabrycznej 21


Zaproszenie do udziału w przetargu

ZAŁĄCZNIKI:


załacznik 1
Opis techniczny wykonania węzła cieplnego


załacznik 2
Projekt elektryczny węzła cieplnego

załacznik 3
Projekt wykonawczy węzła ceplnego

załącznik 4
Przedmiar robót - węzeł cieplny - instalacje elektryczne

załącznik 5
Warsztat w Policach - przedmiar wezła cieplnego

załącznik 6
Rys. 1
plan sytuacyjny

załącznik 7
Rys. 2
schemat węzła

załącznik 8
Rys 3
rzut pomieszczenia węzła

załącznik 9
Rys. 4
rzut i przekrój węzła kompaktowego
     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570