solarisy
PRZETARG - archiwum

Police, dnia 07.11.2014 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU


ZAMAWIAJˇCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

Zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie:

"Wymiana wykładzin podłogowych w pokojach biurowych w SPPK Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21"


Zaproszenie do udziału w przetargu

ZAŁˇCZNIKI:


załacznik 1
Opis podstawowy wyceny


załacznik 2
Rzut pomieszczeń zaznaczonych do remontu

załacznik 3
Przedmiar
 

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570