solarisy
PRZETARG - archiwum

Police, dnia 24.10.2014 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU


ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

Zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

"Sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń SPPK Sp. z o.o."


Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

ZAŁĄCZNIKI:


załacznik 1
Oferta


załacznik 2
Wykaz sprzątanych pomieszczeń

załacznik 3
Wykaz osób

załacznik 4
Istotne postanowienia umowy

załacznik 5
Karta sprzatania autobusów
     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570