solarisy
KOMUNIKATY

Police, 30.08.2017

POPRAWIONE OGŁOSZENIE Z DNIA 28.08.2017

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.
Ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017 I 2018

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r poz. 1047 z późn. zm.)
  2. udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
 2. Termin wykonania zamówienia (przeprowadzenia badania):
  • za rok 2017:
   1. wstępne do 31 grudnia 2017r
   2. końcowe do 17.03.2018r
  • za rok 2018:
   1. wstępne do 31 grudnia 2018 r
   2. końcowe do 17.03.2019 r
 3. W ofercie należy przedstawić:
  1. cenę wykonania usługi odrębnie za rok 2017 i 2018,
  2. aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest oferent,
  3. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta do rejestru biegłych rewidentów i spełnieniu kryteriów prowadzonej działalności, określonych w art. 46 Ustawy z dn. 11.05.2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz.1089),
  4. oświadczenie oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta o spełnieniu ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym,
  5. dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  6. aktualną polisę ubezpieczenia prowadzenia działalności,
  7. metody i harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem "BADANIE SPRAWOZDANIA - 2017 i 2018" w siedzibie zamawiającego do dnia 29.09.2017r. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.


POBIERZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Komunikat
o zmianach na Linii Samorządowej
od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 roku decyzją Burmistrza Polic, wchodzą w życie następujące zmiany w funkcjonowaniu Linii Samorządowej:
 1. W dni powszednie utworzony będzie dodatkowy kurs LS
  • 7:30 - Kinga - Trzebież
  • 8:30 - Trzebież - Kinga(przyjazd 9:10)

 2. Przyśpieszenie odjazdu autobusu LS z Trzebieży w dni powszednie i w dni świąteczne z godziny 22:05 na 21:55. Autobus na "Cukierkach" będzie o 22:05. Wniosek pracowników Zakładu Dobosz.

 3. Zmieniona zostaje trasa przejazdu LS przez Tanowo. Autobusy będą kursować całą ulicą Szczecińską(a nie jak dotychczas ul. Policką) oraz Drogą Krajową 114. W związku z tym utworzone zostają nowe przystanki dla Linii Samorządowej:
  • Tanowo na żądanie oraz Tanowo Policka na żądanie w kierunku Jasienicy
  • Tanowo na żądanie w kierunku Police

 4. Bilety miesięczne za 1 zł dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej można kupować od 1 stycznia 2016 roku przez całą dobę w siedzibie SPPK w Policach, ul. Fabryczna 21 w pokoju 34 (Dyspozytornia) tel. 91 420 15 72.

POBIERZ NOWY ROZKŁAD LINII SAMORZĄDOWEJ

02.09.2015

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

SZCZECIŃSKO POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21
Tel. (+48) 91 420 15 50

poszukuje osób do pracy na stanowisko:

Elektromechanik samochodowy

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe
 • doświadczenie zawodowe z podstawami elektromechaniki pojazdowej
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie, samodzielność

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres sppk@sppk.pl, osobiście lub na adres Spółki.

 
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570